نوشته‌ها

زیبایی شناسی عصبی

نوروساینس و هنر

نوروساینس و هنر زیبایی شناسی عصبی اصطلاحی است که اولین بار تو…
پای مصنوعی

اولین پای مصنوعی که پیام های حسی را به مغز ارسال می کند

اولین پای مصنوعی که پیام های حسی را به مغز ارسال می کند ولفگان…
کانکتوم انسان

پروژه کانکتوم انسان

پروژه کانکتوم انسان مغز انسان چگونه کار میکند؟! این مهم ترین سوال…
آناتومی عشق

آناتومی عشق

/
آناتومی عشق   مفهوم عشق، یکی از بنیاد ی ترین و ریشه دار…