نوشته‌ها

پلیس و روانشناسی

چرا همه تمایل دارند که پلیس شوند؟

/
چرا همه تمایل دارند که پلیس شوند؟ من ۳۰ سال است که این سؤال را هم…
پلیس و روانشناسی

فهرست کتاب روانشناسی پلیس

/
فهرست مطالب فصل اول: تاریخچه و کاربرد روان­شناسی پلیس              …
پلیس و روانشناسی

کتاب روانشناسی پلیس

/
معرفی کتاب روانشناسی پلیس روانشناسی پلیس تخصصی نسبتاً نوین است که …