مطالب توسط نعیمه صیافان

هوش هیجانی در محیط کار

هوش هیجانی و هوش شناختی در محیط سازمانی بهترین حوزه برای مقایسه هوش هیجانی و هوش شناختی محیط سازمانی است زیرا فرد در محیط سازمان علاوه بر توانمندیهای علمی از توانمندیهای هیجانی خود نیز استفاده مینماید. امروز در قلمرو منابع انسانی به‌شدت، مفهوم هوش هیجانی و هوش شناختی به کار گرفته‌شده تا بر مهارتهای هیجانی […]

علوم شناختی: تفکر

ونيكه معتقد است كه تفكر به انعكاس،تعمق،عقيده،انديشه،قضاوت يا خيال پردازي و به آنچه در ذهن مي گذرد اطلاق می‌شود و از ديدگاه روان‌شناختی تفكر عبارت است از: سازمان يافتگي و دوباره يابي آموخته هاي گذشته در موقعيت كنوني. تفكر منطقي اسميت و هرلينش (۱۳۷۱) تفكر منطقي را با انديشيدن مترادف مي دانند و معتقدند كه […]

علوم شناختی: اثر برتری تصویر

در مغز، تصاویر به واژه‌ها ترجیح داده می‌شوند. در واقع،دانشمندان یک عبارت مشهور برای نشان دادن قدرت تصاویر دارند: «اثر برتری تصویر» یعنی ما تصاویر را آسان‌تر از کلمات به یاد می‌آوریم. مدارهای دیداری بسیار کارآمد هستند و قبل از تحول زبان در رشد انسان، تکامل یافته‌اند. افزودن محتوای دیداری در فرآیند آموزش و یادگیری، […]

علوم شناختی و ترس در کلاس

عوامل پنهان ترس ممکن است شما ناآگاهانه دانش آموزان را در فعالیت‌هایی که استرس یا اضطراب آنها را افزایش می‌دهند، مشارکت دهید. زمانی که دانش آموزان امتحان می‌دهند و شما مراقب هستید، یا آنها را مدیریت می‌کنید، آیا با مهربانی لبخند می‌زنید؟ در اطراف کلاس قدم می‌زنید؟ پشت سر دانش آموزان می‌ایستید و به آنها […]

تصویرسازی ذهنی در علوم شناختی

در واقع، از دیدگاه عصب شناختی، یک تصویر، ارزش هزاران کلمه را دارد. ممکن است مردم فرهنگ‌های مختلف، حتی یک تصویر را به‌صورت‌های متفاوتی ببینند. برای مثال، در یک پژوهش که توسط جان گابریلی، دانشمند علوم اعصاب انجام گرفت، چند عکس به تعدادی شرکت کننده آمریکایی و آسیای شرقی نشان داده شد. اسکن مغزی آن‌ها […]