مطالب توسط ندا صیافان

علوم اعصاب شناختی و استرس

علوم اعصاب شناختی و استرس نتایج پژوهش‌ها بخش عمده‌ای از تحقیقات در مورد هیجانات، بر روی استرس متمرکز شده‌اند. دیوید دایموند،پژوهشگر پیشرو در زمینه اختلال استرس پس از سانحه،استرس را به عنوان محرک تعریف می‌کند. البته خیلی چیزها مثل سوار شدن در ترن هوایی محرک استرس است اما همه، آن را به عنوان استرس درک […]

علوم شناختی و ترس در کلاس

علوم شناختی و ترس در کلاس عوامل پنهان ترس ممکن است شما ناآگاهانه دانش آموزان را در فعالیت‌هایی که استرس یا اضطراب آنها را افزایش می‌دهند، مشارکت دهید. زمانی که دانش آموزان امتحان می‌دهند و شما مراقب هستید، یا آنها را مدیریت می‌کنید، آیا با مهربانی لبخند می‌زنید؟ در اطراف کلاس قدم می‌زنید؟ پشت سر […]

تصویرسازی ذهنی در علوم شناختی

علوم شناختی : تصویرسازی ذهنی در مغز در واقع، از دیدگاه عصب شناختی، یک تصویر، ارزش هزاران کلمه را دارد. ممکن است مردم فرهنگ‌های مختلف، حتی یک تصویر را به‌صورت‌های متفاوتی ببینند. برای مثال، در یک پژوهش که توسط جان گابریلی، دانشمند علوم اعصاب انجام گرفت، چند عکس به تعدادی شرکت کننده آمریکایی و آسیای […]