نوشته‌ها

بازی نهنگ آبی

دو دختر تحت تاثیر بازی نهنگ آبی خودکشی کردند

بازی نهنگ آبی به گزارش خبرگزاری تسنیم, چالش نهنگ آبی یک بازی اینترنتی…
نهنگ آبی

تاکنون خودکشی ناشی از بازی نهنگ آبی در کشور گزارش نشده است

خودکشی ناشی از بازی نهنگ آبی بازی نهنگ آبی حسین اسدبیگی،درخ…