نوشته‌ها

بازی نهنگ آبی

دو دختر تحت تاثیر بازی نهنگ آبی خودکشی کردند

/
بازی نهنگ آبی به گزارش خبرگزاری تسنیم, چالش نهنگ آبی یک بازی اینترنتی…
نهنگ آبی

تاکنون خودکشی ناشی از بازی نهنگ آبی در کشور گزارش نشده است

/
خودکشی ناشی از بازی نهنگ آبی بازی نهنگ آبی حسین اسدبیگی،درخ…