نوشته‌ها

شب بیداری

آیا دیرخوابیدن و شب بیداری ژنتیکی است؟

/
شب بیداری و ارتباط آن با ژنتیک یک جهش که روی ساعت درونی بدن…
فروید

۱۰ نکته جالب درباره زیگموند فروید

/
فروید، پدر علم روانشناسی مدرن ۱- مرگ فروید می تواند یک خودکشی با …