نوشته‌ها

خشونت علیه زنان

افزایش خشونت در پی ناآگاهی زنان از حقوق خود و قوانین موجود

خشونت علیه زنان یک روانشناس گفت: ناآگاهی زنان از حقوق خود و قوانین موجود،…
شبکه های اجتماعی

شبکه‌های اجتماعی عامل ترغیب جوانان به خشونت

شبکه‌های اجتماعی عامل ترغیب جوانان به خشونت شبکه های اجتماعی ع…