نوشته‌ها

ترامپ

پدیده خطرناکی به نام دونالد ترامپ

ترامپ خطرناکترین مرد جهان است! سایت خبری اشپیگل آنلاین ارزیابی ر…
دونالد ترامپ

ارائه طرح به کنگره برای بررسی وضعیت روانی دونالد ترامپ

ارائه طرح به کنگره برای بررسی وضعیت روانی دونالد ترامپ دونالد ت…