نوشته‌ها

بیماری آلزایمر

آیا ممکن است از شخص دیگری بیماری آلزایمر بگیرید ؟

/
آیا بیماری آلزایمر مسری است؟ یک پروتئین غیرمعمول ممکن است بیماری آلزایمر…
آلزایمر و دوقطبی

رابطه آلزایمر و بیماری دوقطبی کشف شد

/
رابطه آلزایمر و بیماری دوقطبی کشف شد آلزایمر و دوقطبی دکتر …