نوشته‌ها

شب بیداری

آیا دیرخوابیدن و شب بیداری ژنتیکی است؟

/
شب بیداری و ارتباط آن با ژنتیک یک جهش که روی ساعت درونی بدن…
خوابیدن

چرا به خواب رفتن در یک مکان جدید مشکل است؟

/
بی خوابی در مکان جدید خوابیدن هنگامی‌که ما در مکان تازه‌ای به خواب می‌روی…