نوشته‌ها

شب بیداری

آیا دیرخوابیدن و شب بیداری ژنتیکی است؟

شب بیداری و ارتباط آن با ژنتیک یک جهش که روی ساعت درونی بدن…
خوابیدن

چرا به خواب رفتن در یک مکان جدید مشکل است؟

بی خوابی در مکان جدید خوابیدن هنگامی‌که ما در مکان تازه‌ای به خواب می‌روی…