اصطلاحات علوم شناختی

اصطلاحات علوم شناختی

/
دیکشنری اصطلاحات علوم شناختی در این قسمت می توانید با اصطلاحات مر…

هوش هیجانی در علوم شناختی

/
هوش هیجانی (EQ)در علوم شناختی دیدگاه بار- آن در هوش هیجانی "با…
علوم شناختی: یادگیری زبان

علوم شناختی: یادگیری زبان

/
علوم شناختی: یادگیری زبان ورودی حسی شنوایی (صداها، زبان)، همانند…
علوم شناختی چیست ؟

علوم شناختی چیست ؟

/
علوم شناختی چیست ؟ معرفی رشته علوم شناختی علوم شناختی شاخه‌ای…
علوم اعصاب شناختی و استرس

علوم اعصاب شناختی و استرس

/
علوم اعصاب شناختی و استرس نتایج پژوهش‌ها بخش عمده‌ای از تحقیقات در مورد هیجانات، ب…

علوم شناختی و ترس در کلاس

/
علوم شناختی و ترس در کلاس عوامل پنهان ترسممکن است شما ناآگاهانه…
تصویرسازی ذهنی در علوم شناختی

تصویرسازی ذهنی در علوم شناختی

/
علوم شناختی : تصویرسازی ذهنی در مغز در واقع، از دیدگاه عصب شناختی، ی…