نوشته‌ها

استرس زمین لرزه

حنانه قربانی استرس زمین لرزه شد

/
حنانه قربانی استرس زمین لرزه شد حنانه یکی از دو جان‌باخته زلزله چهار…