روانشناسی پلیس یک تخصص و چالش جدید
برای مردان و زنان خدمتگزار در حرفه‌ی پلیس

روانشناسی پلیس تخصصی نسبتاً نوین است که در زیرمجموعه روانشناسی قانونی قرار می‌گیرد.
به‌زعم بارتول، روانشناسی پلیس، کاربرد قواعد روانشناسی در اجرای قانون می‌باشد.

پلیسی که روان­شناس باشد می‌تواند در سازمان خود با نگاهی تخصصی در زمینه‌های مختلف به همکاران خود مشاوره دهد.

از پرسش‌های اساسی روانشناسان پلیس، شناسایی چرایی اتفاقات یا سلسله حوادثی است که باعث می‌شود افسران پلیس کنترل خود را از دست داده و دچار آسیب روانی شوند.
شخصیت پلیس در طول تجربیات گوناگون شکل می‌گیرد که با استخدام شدن و آموزش‌های آکادمیک آغاز می‌شود.
افسران در حین کسب آن تجربه‌ها، صفت‌هایی همچون شک، بدبینی و بدگمانی را در خود شکل می‌دهند و نقاب سردی بر چهره می‌زنند تا از آن به‌عنوان یک مانع یا سپر در برابر آسیب‌های روانی و جسمی برای حفاظت از خود استفاده کنند.
یکی از دلایل تصمیم ما برای ترجمه این کتاب، نبود منابع کافی در شاخه روانشناسی پلیس و روانشناسی جنایی می‌باشد.

کتاب روانشناسی پلیس

روانشناسی و پلیس

روانشناسی چه کمکی به نیروهای پلیس می‌کند؟

/
نقش روانشناسی پلیس روانشناسی و پلیس چگونه با یکدیگر مرتبط می شوند…
پلیس و روانشناسی

چرا همه تمایل دارند که پلیس شوند؟

/
چرا همه تمایل دارند که پلیس شوند؟ من ۳۰ سال است که این سؤال را هم…
پلیس و روانشناسی

فهرست کتاب روانشناسی پلیس

/
فهرست مطالب فصل اول: تاریخچه و کاربرد روان­شناسی پلیس              …
پلیس و روانشناسی

کتاب روانشناسی پلیس

/
معرفی کتاب روانشناسی پلیس روانشناسی پلیس تخصصی نسبتاً نوین است که …